cz

Staletími prověřené postupy

Nosná kontrukce srubu - kanadská a japonská technologie

Staré umění japonských mistrů

Při výstavbě srubů používáme unikátní velmi starou japonskou technologii nosné konstrukce, která dovoluje zachovat usazení v mezích 1-2%.

Podstatou této technologie je vytvoření kostry z pilířů (nosníků), které jsou také oporou pro konstrukci, krovové nosníky a systém trámů. Tato kostra je pevně spojená složitým spojovacím systémem pomoci skob a šroubů, což jí činí neobyčejně odolnou.

Samozasekávací vazba

Klády se při vysýchání zmenšují v průměru, proto obyčejný zářez s ruským kalichem nevyhnutelně vede k výskytu mezer a vůli pro kroucení klády ve zdi, což vede k ještě větším ztrátám tepla a popraskání materiálu.

Kanadská samozasekávací vazba minimalizuje tyto problémy. Při usazení sedají klády dolů a tak zakrývají speciální spáry v drážce a v kalichu, čímž se vytváří maximálně těsné přiléhání klád k sobě. Do této spáry nestrčíte obrazně ani žiletku. Tato technologie vylučuje mezery a kroucení a zbavuje vás nutnosti utěsňovat a promazávat spojení.

 

Norská technologie

Alternativně lze při stavbě srubu využít také norskou technologii.

Ta se vyznačuje použitím ze dvou stran opracovaných klád tzv. prizem. Povrch vnitřních a venkovních stěn je u srubu postaveného norskou technologií rovný. Norský způsob se vyznačuje použitím unikátního "norského spoje", který je vyhotoven ručně sekerou "sekerová technologie". Jedinečnost tohoto spoje spočívá v tom, že při usazování a vysychání domu, které je nevyhnutelné i u předsušeného dřeva, se do sebe prvky rohových spojů díky vlastní hmotnosti zaklíní (princip: klín do klínu). To brání deformacím a „protáčení“ lafety kvůli vznikajícím značným vnitřním napětím.

Jako opatření proti vybočení prizem ve stěnách, a tím narušení rovnosti stěny srubu, jsou prizmy ve svislém směru propojovány dřevěnými kolíky. Do trámového prvku je vyvrtán otvor a do něj je zasazen kolík a propojen s prvkem stěny pod ním. Kolíky jsou ze stejného druhu dřeva jako je celý srub.

U tohoto způsobu výstavby srubu je po smontování jednotlivých prvků nutná technologická přestávka z důvodu sesedání domu vlivem vysychání dřeva. Tato přestávka se pohybuje u norské technologie v délce 7 - 8 měsíců dle velikosti a složitosti stavby. Až po uplynutí této doby je možné přistoupit ke změření stavebních otvorů a získání pevných rozměrů pro zhotovení oken a dveří přesně na míru.

Norská technologie - cedr

<< >>

Kanadská technologie

Na přání klienta lze také zvolit kanadskou technologii. Tato technologie se vyznačuje použitím kulatin jako hlavního stavebního prvku. Kmeny jsou pouze zbaveny kůry a poté jsou již připraveny k opracování na stavební prvky této technologie. Tento způsob výstavby si žádá velkou zručnost a přesnost zpracování.

Mezery mezi kládami u této technologie chybí, stěny působí jako souvislý masiv. Absence mezer mezi kládami se dosahuje použitím speciálního značkovacího přípravku a izolace se umístí podél klády v izolačním kanálu. Přitom jsou zachovány všechny přirozené ohyby klády, což dodává každému domu a stěně neopakovatelnost a individuální charakter. Vrcholem tesařského umění jsou těsně, s přesností na milimetr, upravené rohové spoje klád.

Zvláštností této technologie je zachování pevné vnější vrstvy kulatiny (odstraňuje se při roubení), což zabrání stěnám, aby promrzaly při nízkých teplotách a podstatně zvyšuje životnost stavby. Šetrně zachovaná vnější vrstva se podílí na správné filtraci vzduchu kulatinou, vytváří neopakovatelné mikroklima uvnitř stavby. Chlad v létě a teplo v zimě. Navíc zachování pevné vnější vrstvy (vnějších 3-5 cm) činí kulatinu přirozeně odolnější vůči vlivům vnějšího prostředí, tvorbě plísně, modrání, změnám struktury pod vlivem UV-záření.

Je také možné zvolit variantu briliant. Rozdíl mezi klasickou kanadskou a briliant technologií je v provedení přesahů a ve spodním záseku .

Kanadská technologie - klasická

<< >>

Kanadská technologie - briliant

<< >>