cz

Kvalita našich staveb začíná těžbou měsíčního dřeva

Měsíční dřevo

Těžba měsíčního dřevo představuje ožívení tradičního způsobu těžby, který původně založil a propagoval lesník a pilař Erwin Thoma z Rakouska.

Spočívá především v načasování těžby na dobu, kdy v zimě - době vegetačního klidu - dochází k úbytku měsíce. Dřevo se v této době stahuje, zhoustne a drží v sobě méně mízy. Po pokácení je díky tomu mnohem odolnější proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě a také výrazně tvarově stabilnější.

Druhým aspektem této težby je ponechání pokácených stromů korunou směrem dolů ze svahu po dobu několika týdnů, díky čemuž co největší množství vody z kmene stromu odteče směrem do větví.

Protože chceme pro naše klienty pouze to nejlepší, volíme při stavbě našich srubů jednak ty nejkvalitnější dřeviny, které těžíme právě tímto způsobem.

Výsledkem jsou stavby, které:

  • jsou vysoce odolné vůči dřevokaznému hmyzu a hnilobě - ani po letech není třeba žádných dodatečných ochranných nátěrů
  • jsou velmi tvarově stabilní - ve spojení s námi používanou japonskou technologií stavby není potřeba dělat technologickou přestávku na sesedání stavby - použité kmeny a trámy se po usazení nepohnou ani o milimetr.